top of page

Projektipäällikköpalvelu

Hinta 102eur / h + alv

Humandigin asiantuntijoilla on pitkä kokemus erilaisista kehitys- ja käyttöönottoprojekteista ja pystymme auttamaan sinua saamaan oman projektisi onnistuneesti maaliin kokoluokasta riippumatta.

Mitä projektipäällikkö tekee?

 • Hallinnoi projektin aikataulua ja tehtäviä

 • Hallinnoi projektin kustannuksia ja työmäärää

 • Valmistelee ja johtaa projektin ohjausryhmän ja projektiryhmän kokouksia

 • Dokumentoi, viestii ja raportoi

 • Pitää huolta projektin sisällön muutoksista ja niiden vaikutuksesta projektin aikatauluun tai kustannuksiin

 • Hallinnoi projektiin liittyviä riskitekijöitä

 • + Muut erikseen sovittavat tehtävät

Milloin ulkopuolinen projektipäällikkö on tarpeen?

 • Kun omalla organisaatiolla on kädet täynnä "oikeita töitä"

 • Kun halutaan lisätä projektiin ulkopuolista näkemystä ja osaamista

 • Kun halutaan projektiin käyttöön valmiiksi koetellut mallit ja dokumenttipohjat

Palvelulla on täysi tyytyväisyystakuu ja sekunnin irtisanomisaika.

Asiakkailta ja toimeksiantajilta saatua palautetta Humandigin projektipäälliköistä:

 • "Tietohallinnon näkökulmasta katsottuna ja vuosien kokemuksella monista erilaisista projekteista, menee yhdeksi parhaiten hoidetuista. Yhteistyö kautta linjan erinomaista."

 • "Projektipäällikkö otti projektin haltuun suvereenilla tavalla."

 • "Mukavan rentoa, mutta kuitenkin asioita eteenpäin vievää otetta projektinjohtajalta sekä toki myös asiakkaalta. Jouhevaa toimintaa kaikilta osin."

Esimerkkejä projekteista ja niiden työmääristä

Projektien koko ja pituus luonnollisesti vaihtelee suunnattomasti samoin kuin projektipäällikön työmäärä eri projekteissa. Alla kuitenkin muutamia esimerkkejä eri tyyppisistä projekteista ja mahdollisista projektipäällikköpalvelun kustannuksista. 

 

Yksinkertaisen mobiilisovelluksen toteuttamisen koordinointi:​​

 • Projektisuunnitelman laatiminen ja tehtävien suunnittelu toimittajan projektiryhmän kanssa

 • Viikoittaisten statuspalaverien järjestäminen asiakkaan ja projektiryhmän välillä + muistiot

 • Projektiryhmän esteiden poistaminen ja tiedon hankkiminen

 • Testitapausten laatiminen, testaajien ohjeistus ja palautteen kerääminen

 • Projektin lopetukseen liittyvät toimenpiteet

Työmäärä n. 12h / kk = n. 1250 eur / kk + alv

Projektin kesto n. 2kk

Asiakkaan toiminnan kannalta kriittisen järjestelmän vaihtaminen uuteen:

 • Projektisuunnitelman laatiminen ja tehtävien suunnittelu toimittajan projektiryhmän kanssa

 • Viikoittaisten statuspalaverien järjestäminen asiakkaan ja projektiryhmän välillä + muistiot

 • Työmäärien ja projektin tehtävien edistymisen raportointi

 • Projektiryhmän esteiden poistaminen ja tiedon hankkiminen

 • Ohjausryhmätoiminnan fasilitointi ja päätösten dokumentointi

 • Projektin muutoshallinta

 • Projektin riskienhallinta

 • Projektin lopetukseen liittyvät toimenpiteet

Työmäärä n. 50h / kk = n. 5000 eur / kk + alv

Projektin kesto 6-8kk

bottom of page